Ευθύνες χρηστών

 • Οι χρήστες  πρέπει να παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που τους ζητούνται για την ορθή εκτέλεση των παραγγελιών τους.
 • Nα μην υποβάλλουν δόλια ή ψευδή παραγγελία. Εάν κριθεί μια παραγγελία δόλια ή ψευδή από την επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα της μη εκτέλεσης της.
 • Εφόσον ο επισκέπτης /χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του chiosmarket.gr συμφωνεί και υποχρεούται να
   

α) παρέχει αληθείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το site στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα
περιεχόμενα / υπηρεσίες του και


β) Να διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του, ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

 • Τα εγγεγραμμένα μέλη στο site chiosmarket.gr παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account).
 • Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το chiosmarket.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας
 • Απαγορεύεται η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην επιχείρηση ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου
 • Απαγορεύεται η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών
 • Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσπάθεια , που μπορεί να οδηγήσει ή έχει ως στόχο την εγκατάσταση ιών, ή οποιωνδήποτε άλλων βλαβερών προγραμμάτων στον εξυπηρετητή/ διακομιστή της υπηρεσίας, στο λογισμικό καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή ή διακοπή λειτουργίας της ιστοσελίδας μας, του συστήματος υποβολής παραγγελιών, ή σε προβλήματα ή βλάβες ανεξαρτήτου φύσεως και έκτασης. Απαγορεύεται η διάπραξη αξιοποίνων πράξεων μέσω της χρήσης του διαδικτυακού τόπου chiosmarket.gr
 • Οι παραγγελίες μέσω του διαδικτυακού τόπου chiosmarket.gr  αποτελούν συμβάσεις πώλησης από απόσταση, οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του ν. 2251/1994 και του ΠΔ131/2003, όπως ισχύουν σήμερα .
 • Με την υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας μέσω του ιστότοπου chiosmarket.gr εγγυείστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάψετε δεσμευτική σύμβαση.
 • Απαγορεύεται η συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
Καλάθι αγορών
elGreek
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο